Karel Růžička: Budou občané spoluvytvářet rozpočet?

Stane se zavedení participativního rozpočtu, tj. rozpočtu spoluvytvářeného občany, volebním tématem v příštích komunálních volbách v Benešově? S takovou otázkou se mohli rozcházet účastníci ze sobotní (4. května 2013) přednášky ekonomky Ilony Švihlíkové, kterou ve zmíněném okresním městě uspořádala Benešovská levicová alternativa.

Švihlíková představila ideu a praxi participativního rozpočtu ve světě a na Slovensku. Připomněla, že v brazilském Porto Alegre funguje již dvě desetiletí a nyní podíl rozpočtu, o němž rozhodují občané, dosahuje již okolo 20 %. Ve světě se počet měst, městských částí a obcí již čítá na stovky a tisíce, na Slovensku běží druhým rokem v Bratislavě a rozběhl se i v Ružomberku, v ČR stále čeká na první vlaštovku. Zdůraznila postupný náběh systému, kdy se začíná pilotním projektem, který nabízí třeba jen desítky tisíc eur, aby se vytvořily komunity a skupiny, jež chtějí na tvorbě participovat, a aby se také naučily vybrat z návrhů, připravit rozpočet jednotlivých akcí a zejména – jak ekonomka podtrhla – zkontrolovat jeho plnění. Současně položila důraz na průběžnost a plánovitost, kdy první setkání zájemců nevyznívá do prázdna, neboť se ví, kdy bude třeba a s jakým programem a úlohami uskutečnit další a další setkání. Švihlíková, koordinátorka občanské iniciativy Alternativa zdola, vyzdvihla překonávání přístupu »my a oni« a demokratický aktivismus, který participace nese. Jak prohlásila, vhodným doplněním participativního rozpočtu je systém open data, kdy obec, město či kraj zveřejňují všechny smlouvy, rozhodnutí, zápisy a tak umožňují občanskou kontrolu a snižují rizika korupce a neefektivnosti. Jak ovšem dodala, právě toto může mnohé české radní a zastupitele odradit.
Odmítla názory, že pro zavedení participativního rozpočtu je třeba mít dobré podmínky – jak zdůraznila, participativní rozpočet se naopak dosud zaváděl zejména tam, kde město bylo v ekonomické krizi, nebo v patové situaci, kdy si zastupitelé nevěděli rady. Domnívá se, že ale už žádná strana by si netroufla jednou zavedenou účast občanů zrušit. Dodala, že legislativa zavedení participace nebrání, třeba je jen dostatek politické vůle.
Benešovský a středočeský krajský zastupitel Ivan Cinka (KSČM) považuje ideu za dobrou, domnívá se, že je nutno hledat, jak ji realizovat, nikoli, jak ji odmítnout, takže předpokládá, že KSČM by se měla stát jejím nositelem.
(kru)

Haló noviny 6. května 2013

Ilona Švihlíková v Benešově 2013Ilona Švihlíková v Benešově 2013

Zdroj: http://www.i-spas.cz/index.php/zpravy-o-spasu/1-vlastni-zpravy/229-budou-obane-spoluvytvaet-rozpoet


 

This entry was posted in Nezařazené and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.